Singing children

Velkommen


Afrikaskolen er blevet opløst
 


På den anden ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2023, blev det enstemmigt besluttet at opløse foreningen, da det oprindelige koncept, hvor vi alligevel var i Sydafrika i anden sammenhæng og dermed kunne føre kontrol med vore projekter, ikke længere var til stede.


Vi beklager, at denne afsluttende orientering pga. sygdom først kommer nu.

Foreningen er nu opløst, bankkontoen lukket og de sidste midler overført til Bushveld Mission øremærket til Laura Matlous uddannelse ved Johannesburgs universitet.

Hjemmesiden bliver ikke længere opdateret.

Vi vil gerne takke medlemmerne og andre der gennem tiderne har doneret midler, undervisningsmaterialer mm. og dermed har gjort det muligt for os at hjælpe børn og unge i Sydafrikas fattigste provins til en bedre uddannelse. Listen over ting I har været med til at gøre muligt er lang og kan ses i nyhedsbrevene på foreningens hjemmeside.

Venlig hilsen den afgående bestyrelse.


 
Referat af ekstraordinær generalforsamling
afholdt fredag den 3. marts 2023 kl. 19:00. I mødet deltog 5 medlemmer. Eneste punkt på dagsordenen var opløsning af foreningen. Der var enighed om, at når vi ikke længere færdes i Sydafrika, er grundlaget for sikker drift af foreningen ikke til stede. Det besluttedes derfor enstemmigt, at foreningen skal opløses.

Laura er just blevet færdig med secondary school (er blevet "student") med flotte karakterer. Hun ønsker at læse økonomi på Johannesburg University, hvor hun som forventet er blevet optaget.