Singing children
Show in English

Velkommen

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt fredag den 3. marts 2023 kl. 19:00. I mødet deltog 5 medlemmer. Eneste punkt på dagsordenen var opløsning af foreningen. Der var enighed om, at når vi ikke længere færdes i Sydafrika, er grundlaget for sikker drift af foreningen ikke til stede. Det besluttedes derfor enstemmigt, at foreningen skal opløses.

 


Da der ikke var 2/3 af foreningens medlemmer, som stemte for foreningens opløsning, indkaldes hermed til ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 4. april 2023 kl. 19:00 med henblik på endelig opløsning af foreningen.

Tilmelding er nødvendig til Erik Nørby senest 28. marts på telefon 2682 1270.
 

 

Afrikaskolen er en privat humanitær forening, der via frivilligt arbejde, kontingenter og gaver hjælper fattige sorte børn i Sydafrika til skolegang og videre uddannelse. Vi har i en årrække støttet Lauras skolegang.

Laura er just blevet færdig med secondary school (er blevet "student") med flotte karakterer. Hun ønsker at læse økonomi på Johannesburg University, hvor hun som forventet er blevet optaget.

Hun havde tiderne imod sig - koronaens nedlukninger gav hende en noget omtumlet tilværelse, da børnehjemmet ikke havde tilstrækkelig god internetforbindelse til at hun kunne passe skolen. Alligevel har hun fået en rigtig fin eksamen, så vi er meget stolte af hende.

Hun er på vej til at blive en del af Sydafrikas bedst uddannede sorte kvinder, som der er stor mangel på. Men vi føler, at hun har fået en modenhed og ansvarsbevidsthed der gør, at hun ikke glemmer sin oprindelse.

OPLØSNING AF FORENINGEN

På baggrund af ovennævnte kan det se mærkeligt ud, at vi nu vil ønsker at opløse Afrikaskolen. Sagen er, at det fundament - den grundidé - foreningen er dannet på er borte. Danna og Jørgen var alligevel i Valvater, Sydafrika to gange årligt. Dermed kunne de føre tilsyn med projekterne uden omkostninger for foreningen. Så kom koronaen med rejserestriktioner - rejsebureauet lå stille i to år, og de valgte at valgte at benytte lejligheden til at stoppe rejsebureauet og sælge farmen.